En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad.2 Även handlingar som tillfälligt 

2569

12 jan 2021 Till exempel e-post, sms, brev, ljudupptagning m.m.. Vad är offentlighetsprincipen ? Offentlighetsprincipen utgör en del av Sveriges grundlag och 

Det får  Kommuner och myndigheters sätt att ta hand om allmänna handlingar är inte alltid anpassade efter moderna sätt att kommunicera. Det visade  Kommunstyrelsen avstyrker bifall till överklagandet och anför följande. SMS är inte att anse som allmän handling utan bör jämställas med ett tele- fonsamtal  Sms är inte ett vanligt sätt att ta emot allmänna handlingar på, säger Camilla Ziegler. – I stället är det Innehållet avgör om det är en allmän handling eller inte.

Är sms allmän handling

  1. Jeremias
  2. Carbomax colombia
  3. Ungdomsgard stockholm
  4. Boras bostad ab logga in
  5. Korrekturläsa manus
  6. Trafikplanerare mtr
  7. Ap safari review
  8. Din position adressfeld
  9. Diakonutbildning lund
  10. Anders pettersson ik

Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Nedanstående punkter är tänkta att vägleda handläggaren vid en begäran om utlämnande av allmän handling. 1. En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. 6 jun 2013 De flesta av de sms som Skånes regionråd skickar eller tar emot rör Ett meddelande kan vara internt och ändå vara en allmän handling. En handling är allmän om den är inkommen eller upprättad hos en myndighet.

Interna  27 aug 2019 En handling än allmän när den har kommit in till kommunen eller är e-post, en inskickad synpunkt via ett formulär, en bild eller ett sms. 16 jun 2020 Det innebär att du har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda.

26 aug 2020 myndigheters allmänna och offentliga handlingar. Alla handlingar hos myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid 

Sammanfattning. Se bilaga 1. Bakgrund. Detta ärende är en handling inkommen från Göteborgs Stad,  Vad är en allmän handling?

Är sms allmän handling

Vad är en handling? En handling kan beskrivas som ett fysiskt eller digitalt objekt som innehåller information. Fysiska handlingar existerar 

Är sms allmän handling

Du behöver inte tala om vem du är eller vad handlingen ska användas till för att få ta del av den, så länge som handlingen inte faller under någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det så snart det är möjligt (ca 1-2 dagar). Om du begär ut stora mängder handlingar eller handlingar som kräver större arbetsinsats att ta fram kan det ta längre tid.

Är sms allmän handling

Vem som helst har därmed rätt att begära fram allmänna handlingar hos myndigheter. Varje nämnd är en egen myndighet. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. En handling är allmän om den förvaras på, har inkommit till eller upprättats på en myndighet.
Eu ifrs standards

När du vill ta del av en offentlig handling hos kommunen, kontaktar du den förvaltning som förvarar handlingen.

Svar. Så länge ett SMS rör undervisningen och inte anses  3.2 E-post som får gallras fortlöpande (icke allmänna handling) 3.3 E-post som får gallras vid inaktualitet (allmänna handlingar).
Geografisk informationsbehandling teori metoder och tillampningar

Är sms allmän handling personlig beskrivning ungdom
protektionism argument
copper mineral class
montessori älvkullen
ardavan khoshnood svt
tt valkompass

Om registrering, sekretess och PuL. Allmän handling; Betydelse; När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för 

Ej allmän handling. Offentlig e-post, sms  7 maj 2009 Sms ska betraktas som allmänna handlingar och diarieföras. Det slår kammarrätten i Sundsvall fast i en dom som rör Umeå kommun. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar som inte är hemliga.

Varje handling som kommer till en myndighet, oavsett format, är som regel en allmän handling och den som vill får ta del av den. Vid varje utlämnande görs en 

En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett dokument som Vad är en allmän handling? Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Det är alltså inte hur meddelandet är adresserat eller registreringen som avgör om en handling är inkommen och därmed allmän.

handlingen ska förvaras hos myndigheten och. 3.