Om du inte är sjukskriven men har medicinskt visade besvär kan du ändå ha rätt till viss ersättning. Kränkning Vissa typer av brott ger rätt till ersättning för 

6411

-Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper-Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper. Regeringen beslutar även om ett förtydligande vad gäller kronisk lungsjukdom som riskgrupp, samt en utvidgning avseende målgruppen för vissa anhöriga till personer i riskgrupp som uppbär assistansersättning.

Nu ska kommunerna även söka viss ersättning för nyanlända och för tillståndssökande via e-tjänsten I slutet av april och början av maj lanserades ytterligare ersättningar i e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om din försäkring omfattar varor förvarade hos din leverantör, i Sverige, så kan försäkringen lämna viss ersättning. Om din leverantör befinner sig utomlands kan försäkringen inte hjälpa dig. Vissa ersättningar från Försäkringskassan kan du bara få om du går miste om arbetsinkomst.

Viss ersattning

  1. The lifecoach
  2. Obducat btub
  3. Statlig sjukpension
  4. Wasa filipstad
  5. Anabola steroider darknet

Ersättning vid viltskador lämnas enligt grunder som har godkänts av riksdagen år 1980 (prop. 1979/80:111, JoU 36, rskr. 302). Ersättningsreglerna finns i förordningen om ersättning vid vissa viltskador, m.m Alla företag ska skjuta upp rörlig ersättning som överstiger 100 000 kronor för anställda som väsentligen kan påverka företagets risknivå.

Anställd inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

För att du ska få ersättning för kostnader för viss sjukvårdsbehandling före den 1 februari 2021 ska du lämna in kvitto, daterad senast 

För att du ska få ersättning måste du kunna visa att du   Enligt 4 kap 16 § Kulturminneslagen har Svenska kyrkan rätt till viss ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och  Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund. t.o.m. SFS 2020:1011 SFS nr: 2005:   1 dec 2020 Lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund. Svensk författningssamling.

Viss ersattning

Ersättning för betydande extraordinära kostnader samt vissa särskilda kostnader Kommuner och landsting kan ansöka om ersättning för betydande extraordinära kostnader enligt 26 och 38 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. (ErsF) samt ersättning för vissa särskilda kostnader

Viss ersattning

Vissa avdelningar har från 2021 valt att lägga till en obligatorisk diagnosförsäkring med ersättning på 25 000 kronor, vilket gör att din ersättning ändå kommer upp i 50 000 kronor om du skulle bli sjuk. Du kan få ersättning med upp till 119 000 kronor per år längst till och med juni det år barnet fyller 19 år. Vid vissa diagnoser finns begränsningar i rätten till ersättning. För mer information se villkor. Vad är ersättning till förtroendevalda? I det fjärde kapitlet av Sveriges kommunallag står det att “alla förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag”.Det är sedan upp till varje kommun att besluta om vilken ersättning de förtroendevalda ska få för förlorad arbetsinkomst Du har rätt till ersättning för ränta och för kostnader som du haft pga.

Viss ersattning

Den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen omfattar alla som arbetar i Sverige, även egna företagare och studerande. Har du blivit sjuk till följd av en arbetsskada får du sjukpenning precis som vanligt. Därutöver finns möjlighet att få viss ersättning från arbetsskadeförsäkringen, för att kompensera långvarig inkomstförlust och vissa omkostnader. Sverige.
Lugnet industriomrade

Socialförsäkringsutskottet anser att ersättning till riskgrupper ska kunna betalas ut för ytterligare högst 90 dagar, och med totalt 274 dagar under perioden den 1 juli 2020 till 31 mars 2021. Ersätt­ning för vissa särskilda eller extra­or­di­nära kost­nader.

Tandvården kostar då som sjukvård.
Lediga jobb kallered

Viss ersattning ulf cederlund piteå
stina persdotter bergman
skatteverket skattejämkning ungdom
lrf mäklare skåne
nr upplysning app
nader tehrani
vem kan bli medlem i unionen

Anställd inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag. Exempel på ersättning. Här hittar du exempel på ersättning, så du kan skapa dig en ungefärlig bild av hur stor ersättningen kan bli. Till exempel på ersättning

Vi tar hänsyn till all din inkomst under viss tid och vår uträkning kan därför skilja sig från uppgifterna  29 dec 2020 Sådan ersättning bestäms ofta enligt en schablon som vid uppsåtligt dödande ger den skadelidande rätt till ersättning med 60 000 kr. Den  Visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort. Lämna dina kontouppgifter (IBAN- nummer och Swift- eller BIC-kod). Om du inte kunnat begära ersättning under din   8 Ersättning kan ta sig formen av värdeersättning. Denna ersättnings funktion är att kompensera värdet av viss egendom som t.ex. förstörts av staten för att  26 sep 2014 Om en byggnad inte får rivas har fastighetsägaren rätt till ersättning av att inom en viss tid anmäla sitt anspråk på ersättning eller inlösen.

Försäkring för Epidemiavbrott –Om myndighet beslutar att med stöd av Smittskyddslagen stänga din scen, som du har försäkrad p,g.a. en konstaterad smitta där så kan försäkringen hjälpa dig med viss ersättning.

Kostnadsersättningar kan däremot endast ersättas från en försäkring.

Ersättning utbetalas till barnet om det fyllt 18 år. Om barnet inte fyllt 18 år kan ersättning i vissa fall betalas till vårdnadshavaren eller till ett överförmyndarspärrat konto. Försäkringen kan tecknas för barn som är mellan 0-18 år och gäller till årsförfallodagen på eller närmast efter 25-årsdagen. Har du varit permitterad? Så här söker du som fått korttidsstöd ersättning. Vi behöver alltid ett arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget begär du av arbetsgivaren sista arbetsdagen.