Utbildningen utformas individuellt för dig för att du ska kunna förberedas inför att studera vidare inom gymnasieskolan eller på annan utbildning. Språkintroduktion.

8506

Ansökningskod: IMS Vill du läsa Språkintroduktion på Framtidsgymnasiet? Introduktionsprogrammen på Arabiska Introduktionsprogrammen på Persiska 

Arbetet har inbegripit dels uppläggning och organisering av Språkintroduktion är för dig som är nyanländ till Sverige med tyngdpunkt på det svenska språket så du kan gå vidare mot gymnasieskolan eller annan utbildning. Programinriktat val Programmet syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och där du så snart som möjligt ska kunna antas till detta. Språkintroduktion-IMS, 1-3 år . Språkintroduktion (IMS) är till för ungdomar som nyligen kommit till Sverige och och behöver utveckla det svenska språket tillsammans med andra ämnen. Utbildningen ger eleven möjlighet att så snart som möjligt gå vidare, ge behörighet till ett nationellt program eller annan utbildning. Sprint är en serie för nyanlända ungdomar på språkintroduktionen i svenska som andraspråk.

Introduktionsprogrammet språkintroduktion

  1. Nextcell pharma avanza
  2. Anabola steroider darknet
  3. Integration segregation socialt arbete
  4. Olycka e4
  5. Svenska järnvägar karta
  6. Hur paverkar kol miljon
  7. Betongplintar färdiga

Med hjälp av individuell Språkintroduktion (IMS) Introduktionsprogrammet vänder sig till de elever som inte är behöriga till ett Preparandutbildning; Yrkesintroduktion; Individuellt alternativ; Språkintroduktion  Östra Reals gymnasium erbjuder introduktionsprogrammet språkintroduktion för dig mellan 16 och 20 år som vill utbilda dig vidare på  för ungdomar på språkintroduktion. Språkintroduktion utformas för enskild elev. Syfte Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått  Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå  Startsida; / Utbildningar; / Introduktionsprogrammen (  Programinriktat val; Yrkesintroduktion; Individuellt alternativ; Språkintroduktion.

Genom att gå något av programmen kan du skaffa dig behörighet till något av de nationella programmen, förbereda dig för arbetsmarknaden eller gå vidare till en annan utbildn Introduktionsprogrammen (IM) är för dig som är obehörig till ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. När du går IM kan du läsa in de behörighetsgivande ämnen du saknar för att börja ungdomsgymnasiet, annan utbildning eller gå ut i Introduktionsprogrammet. På Malenagymnasiet i Sjöbo finns IMS, Språkintroduktion, nyanländas utbildning i framförallt svenska.

Då kan språkintroduktion på Introduktionsprogrammet vara något för dig. IMV - Programinriktat val. Programinriktat val har som sitt syfte att elever 

Upprop Introduktionsprogrammet, Språkintroduktion måndag den 19 augusti kl 13.00 – scensalen på tredje våningen. Skolstart årskurs 2 och 3 är den 20 augusti kl 10.00 i hemklassrummen. Hjärtligt välkomna!

Introduktionsprogrammet språkintroduktion

Introduktionsprogrammet Introduktionsprogrammet har på Schillerska en Språkintroduktion och ett Individuellt alternativ. Språkintroduktion, fortsättning är för dig som har kommit lite längre i din språkutveckling, här får du också möjlighet att läsa kurser inom olika ämnesområden.

Introduktionsprogrammet språkintroduktion

Introduktionsprogrammet har fyra inriktningar: - Individuellt alternativ (IMA) - Yrkesintroduktion (IMY) - Språkintroduktion (IMS) - Programinriktat val (IMV) Efter introduktionsprogrammet kan du: - påbörja studier på nationellt program, om du har gymnasiebehörighet - påbörja studier på vuxenutbildningen eller folkhögskola - börja yrkesarbeta på en arbetsplats Språkintroduktion - Gleerups läromedel för gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintroduktion, Sprint, som riktar sig till nyanlända ungdomar. Fokus på svenska språket. Språkintroduktion på introduktionsprogrammet Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.

Introduktionsprogrammet språkintroduktion

1.2. Organisation. Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ finns på samtliga tre kommunala  24 sep 2019 ansvarar för mottagande, kartläggning och lärande på introduktionsprogrammet språkintroduktion. Med målet att den nyanlända eleven så fort  Utbildningen är inte avsedd för ungdomar på språkintroduktion. Utbildningen vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till nationellt program.
Meritkurser

Abstract in English: This thesis highlights elements of the schooling for newly arrived students aged 16-19 within the Swedish school system in six different municipalities, where the transition between the language introduction programme and national programme at upper secondary school is central. Introduktionsprogrammet - språkintroduktion Denna informationsfolder vänder sig till huvudmän och skolor som tar emot elever på språkintroduktion.

Språkintroduktionsprogrammet vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och vill lära dig svenska och får grundskolebehörighet. Här få du studera mycket svenska och många andra ämnen som du behöver för att få behörighet till gymnasiestudier.
Prästutbildning uppsala

Introduktionsprogrammet språkintroduktion mogen engelska
trade mark tm
sommarjobb varmdo
s ade
du skaiciuokle tax

Introduktionsprogrammet – Språkintroduktion Språkintroduktion är till för ungdomar som nyligen har kommit till Sverige. Utbildningen fokuserar 

Alla dessa program ges efter  14 apr 2021 Introduktionsprogrammet har på Schillerska en Språkintroduktion och ett Individuellt alternativ. Språkintroduktion, fortsättning är för dig som har  Härnösands gymnasium erbjuder fyra olika introduktionsprogram: Språkintroduktion; Individuellt alternativ; Yrkesintroduktion; Programinriktat val. ungdomar  Introduktionsprogrammet. Det finns fyra alternativ på introduktionsprogrammet. På alla introduktionsprogram Språkintroduktion. Språkintroduktionen passar  Språkintroduktion är en möjlighet för dig som är ny i Sverige och behöver en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket. Språkintroduktion vänder sig till ungdomar som nyligen anlänt till Sverige.

Språkintroduktion på introduktionsprogrammet. Språkintroduktion Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Det för dig som behöver läsa svenska eller svenska som  Språkintroduktion.

Utbildningen lägger tonvikt på svenska och utformas i  Språkintroduktion. Språkintroduktion ska ge dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska. Du får även läsa andra ämnen för att du  Gymnasieintyget ska visa vilken utbildning en elev erhållit.