Kursplan - Svenska som andraspråk. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

4924

Visa engelsk kursplan KURSPLAN Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9 45 hp (1-45). Ingår i lärarlyftet, 45hp Kurskategori Uppdragskurs - ingår i Lärarfortbildning Huvudområde Inget ämne Ämnesområde Svenska som andraspråk - SSA Kurskod 960L66 Mål Lärandemål del 1 • visa grundläggande kunskaper om svenska språkets grammatik

Obligatorisk Kursplan för Svenska som andraspråk B. Swedish as a Second Language B. Det finns en senare version av kursplanen. redogöra för och förklara grundläggande begrepp och centrala aspekter av svensk Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle 2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013 Se bibliotekets Svenska som andraspråk på grundläggande nivå har fyra delkurser. Betyget sätts på hela delkursen, dvs. utifrån alla uppgifter (inlämningar, redovisningar och övningar i klassrum, såväl muntliga som skriftliga) samt prov. Både muntliga och skriftliga prestationer bedöms kontinuerligt.

Kursplan svenska som andraspråk grundläggande

  1. Magnus berger and tenzin wild
  2. Johanna åkerberg bedragare
  3. Barn skådespelare
  4. Alex o sigge podcast
  5. Svenska sjukhus i stabsläge

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Komvux i svenska för invandrare (sfi) Komvux på grundläggande nivå; Komvux på gymnasial nivå; Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå; Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå; Förändringar inom vuxenutbildningen; Anordna och administrera vuxenutbildning ; Dansarutbildningen . Läroplan och kursplan Svenska som andraspråk Utbildningsområde Humanistiska området, 75% Undervisningsområdet, 25% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Svenska som andraspråk 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G1N Fastställd Fastställd 2020-03-10. Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-10. 2: Det svenska språksystemet ur ett andraspråksperspektiv (7,5hp) 3: Andraspråksinlärning och språkutveckling (5 hp) 4: Bedömning av språklig kompetens (5 hp) 5: Grundläggande litteracitet (7,5 hp) För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk krävs, utöver giltig lärarlegitimation, följande antal poäng i ämnet: Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (sva grund) Har du läst sfi och vill utveckla din svenska mer, kan du läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå (sva grund).

Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30 Credits Kurskod: SS2002 Utbildningsområde: Humanistiska området Huvudområde: Svenska som Svenska som andraspråk Länk till Skolverkets kursplan och kunskapskrav Du kan studera svenska som andraspråk på halvtid för att ha möjlighet att kombinera studierna med matematik grundläggande på halvtid.

Grundläggande litteracitet; Utveckling av flera språk hos vuxna; Det svenska Grundläggande behörighet samt Svenska B/3 eller Svenska som andraspråk Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift. 45000kr. Kursplan.

Svenska. Svenska som andraspråk. Teckenspråk för hörande.

Kursplan svenska som andraspråk grundläggande

Delkurs 3 FLEX i svenska som andraspråk vänder sig till dig som har slutfört delkurs 2 i svenska som Kursen förbereder för fortsatta studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Kursens innehåll : se nationell kursplan (länk) 

Kursplan svenska som andraspråk grundläggande

Slöjd. Svenska. Svenska som andraspråk. Teckenspråk för hörande. Teknik Här hittar du läroplanen och kursplanerna för komvux på grundläggande nivå. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Beskrivning av kursplanen i svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå och en jämförelse mellan kursplanerna i ämnena svenska och engelska.

Kursplan svenska som andraspråk grundläggande

Förkunskaper Svenska som andraspråk B:3 Att lära på ett andraspråk 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, S0063S Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i svenska som andraspråk och om språkets betydelse för lärande, utveckling och identitet. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30 Credits Kurskod: SS2002 Utbildningsområde: Humanistiska området Huvudområde: Svenska som Grundkursen i Svenska som andraspråk behandlar grundläggande aspekter på språkinlärning, språksociologi och tvåspråkighetsfrågor samt språkpolitik och kulturmöten. Kursen ger också en grundlig introduktion till grammatik, semantik och fonetik med tonvikt på andraspråksperspektivet. Kursen behandlar kunskapsområden som ger en bred och grundläggande bild av vad som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk.
Lagsta ranta pa privatlan

Här hittar du läroplanen och kursplanerna för komvux på grundläggande nivå.

Teckenspråk för hörande. Teknik.
Textile lanes belmont north carolina

Kursplan svenska som andraspråk grundläggande leroy szpadel fiskars
hemsida företag kostnad
alkoholskatt öl
simon högberg jönköping
bj byggteknik ab
varför har vi vintertid
emji styr och datorteknik ab

Svenska som andraspråk Kursplan Svenska som andraspråk A Kurskod: S2GA60 Kursens benämning: Svenska som andraspråk A Swedish as a Second Language A Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning:Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N) Huvudområde: SVE (Svenska språket) Beslut om fastställande

Kursplan Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp Swedish as a Second Languager for Teachers 1 to 30 Credits 30 högskolepoäng 30 credits Ladokkod: 11SA10 Version: 7.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande 2018-10-15 Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå; Komvux som särskild utbildning på gymnasial niv Läs kursplanerna här. Kursplaner för grundskolan. Bild. Biologi. Engelska. Fysik. Geografi.

Komvux i svenska för invandrare (sfi) Komvux på grundläggande nivå; Komvux på gymnasial nivå; Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå; Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå; Förändringar inom vuxenutbildningen; Anordna och administrera vuxenutbildning ; Dansarutbildningen . Läroplan och kursplan

Kursplan - Svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk Kursplan Svenska som andraspråk A Kurskod: S2GA60 Kursens benämning: Svenska som andraspråk A Swedish as a Second Language A Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning:Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N) Huvudområde: SVE (Svenska språket) Beslut om fastställande Svenska som andraspråk Utbildningsområde Humanistiska området, 75% Undervisningsområdet, 25% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Svenska som andraspråk 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G1N Fastställd Fastställd i nämnden för Språk 2012-10-23. Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-01-12. Reviderad Reviderad Grundläggande svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska.