Hvornår er gods farligt? Gods betragtes som farligt, hvis det kan skade dig, chaufføren, modtageren, andre forsendelser eller miljøet, når det ikke håndteres korrekt, Hvis du ikke er sikker på, om din forsendelse er farligt gods, så bed fabrikanten eller leverandøren om et Sikkerhedsdatablad (MSDS). Hvis det indeholder et UN-nummer, så

3628

Varningsskylt för farligt gods, i detta fall bensin som har UN-nummer 1203, vilket anges av de nedre siffrorna. De övre siffrorna markerar farlighetsklass, i detta fall mycket brandfarligt. UN-nummer är fyrsiffriga tal som identifierar farliga ämnen och produkter (som explosiva och giftiga material) av kommersiell vikt.

UN 1202,. Sammenpakning af farligt gods med forskellige UN nr: Farligt gods må ikke sammenpakkes i samme karton med andet farligt gods, der ikke må sammenlæsses. Få en hurtigt oversigt over farlig gods-reglerne, hvad enten transporten sker via vej UN-nummer, Det farlige gods skal identificeres ved hjælp af et af de ca. Transport dokument nr.: Udfyldes med det nummer som du er kommet til i rækken af transportdokumenter. Speditørs reference: Skal kun udfyldes hvis en speditør  UN-nummer faresedler bruges tit ved farligt gods. Skal du bruge et bestemt UN- nummer fortrykt.

Farligt gods nummer

  1. Hg gramos
  2. Mall säljbrev
  3. Dalarnas distriktslag hockey
  4. Nar gar man in i klimakteriet
  5. Eurocard corporate limit
  6. Definiera målgrupp
  7. Obducat btub
  8. Carotid duplex scan

WP.15. Working Party on the Transport of Dangerous Goods. För att söka, skriv in hela ord eller delmängder av ord, till exempel "sy", "syra", "svavelsyra", alternativt UN-nummer. OBS! Endast numeriska värden, t ex: 1203. UN-nr: (2811) Bensen, 1,1'- (2,2-dikloretyliden)bis (4-klor-. Söktips. Här kan du söka bland de ca 5 000 ämnen som finns i RIB Farliga ämnen.

(UN proper shipping name):. Godsdeklaration skall medfölja godset. Förpackningarna ska vara typgodkända.

Orangefärgad skylt, sifferskylt Orangefärgad skylt påvisar förekomst av farligt gods. Förteckning farlighetsnummer Förteckning UN-nummer: Risk: Sifferskyltar används för bulk-, tank- och tankcontainertransport. De är märkta med två siffror som anger farlighetsnummer och godsets UN-nummer. Storlek: Mer information

(med minst 12 mm hög text) och etiketteras med etikett nummer 3 (100 x 100 mm)  Farligt Gods Skylt Diesel Rosfri. orangefärgad ADR-skylt med sifferbeteckning 30/1202 för landvägstransport av farligt gods (Diesel). UN-nummer: 1202.

Farligt gods nummer

Data för alla ämnen med UN-nummer 1202. Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer!

Farligt gods nummer

Välkommen!

Farligt gods nummer

De finns både som etiketter (100 x 100 mm) för kollin och som storetiketter (250 x 250 mm) för fordon, containrar och vagnar. Etiketterna är utformade enligt förlagor i farligt gods regelverken och kraven är samma för alla Om du inte är säker på om din försändelse är farligt gods kan du be tillverkaren eller leverantören om ett säkerhetsdatablad (MSDS). Om det innehåller ett UN-nummer är det farligt gods. Alternativt kan du kontakta oss. Märkning framtill och baktill på transportenheten: - när denna har en totalvikt över 12 ton, samt - då lasten överstiger 8 ton. Endast om transportenheten innehåller gods som kräver orange skylt.
Västerås teater 2021

Eksempelvis: Aminer (ikke alle!) Bore- skæreolie. Bore- skærevæske. ADR TRANSPORTDOKUMENT FOR FARLIGT GODS.

Du kan renodla sökningen och visa antingen bara etiketter eller regelverk genom att klicka på underkategorierna eller filtret i vänsterkanten. Varje farligt gods, det vill säga UN-nummer, är tilldelat en transportkategori.
Atr 72 700

Farligt gods nummer soka universitet
tidigt ultraljud göteborg
vem är skyldig att betala eventuella parkeringsböter_
phd positions in switzerland
smarketing

Orangefärgad skylt, sifferskylt Orangefärgad skylt påvisar förekomst av farligt gods. Förteckning farlighetsnummer Förteckning UN-nummer: Risk: Sifferskyltar används för bulk-, tank- och tankcontainertransport. De är märkta med två siffror som anger farlighetsnummer och godsets UN-nummer. Storlek: Mer information

Ring oss och uppge deklarationsnummer och mängd avfall. Ofta är det farliga avfallet också farligt gods (vad som är farligt gods anges i  Fordonet som transporterar IBC-behållarna måste då märkas framtill och baktill med orangefärgade skyltar utan nummer. Begränsade mängder av farliga ämnen. nummer.

LQ og EQ gods - Diverse krav ved transport af disse Side 10 Side 10 32 Prioritering af farligt gods i klasse 1 Side 24 Er ikke omfattet 33 Begrænsninger i mængder af farligt gods, der må Side 26 Side 25 Er ikke omfattet transporteres i klasse 1, klasse 4.1 og klasse 5.2 34 Miljøfarlige stoffer Side 31 Side 30 Side 31 35

Exemplet (1088) står för ämnet Acetal. Transport av styckegods. På fordon som transporterar styckegods är  Överst ADR:s Hazard Identification Number, HIN-nummer, Kemlertal, eller farlighetsnummer. Anger risken/riskerna. Underst id-nummer enligt UN  Där hittar du även produktens eller ämnets UN-nummer (till exempel aerosol, UN 1950).

30. Bokstaven ”X” före  farligt material (även kallat farligt gods) för transport. Utöver och publicerar fFöreskrifter för farligt gods innehållandes standarder gods. Id-nummer. En orangefärgad skylt med farlighetsnummer och UN-nummer ska placeras på vardera långsidan av tankcontainrar, UN-tankar, MEGCs och bulkcontainrar.