Argument som istället används till att försvaga en ståndpunkt kallas argument mot eller contra-argument. Varför skall man ta med sådana, kanske du frågar dig? Dels är det en fråga om intellektuell ärlighet: om jag överväger att införliva en viss tes i min tankeverksamhet bör jag först utsätta den för så hård prövning som möjligt.

3546

BA (Hons) i filosofi, på University of Kent, School of European Culture and Languages , . och argument inom områdena logik, metafysik, epistemologi och sinnesfilosofi, articulacy i att identifiera underliggande frågor i filosofiska debatter 

Examination: aktivt deltagande i övningar som kan bestå av muntliga presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter, 0,5 hp, och två examinationer av skriftlig karaktär om 3 respektive 4 hp. Som filosofistudent får du utforska spännande och intressanta filosofiska frågor. Samtidigt får du öva dig i att handskas med argument och att genomskåda  utveckla förmåga att uppfatta språkliga nyanser och argumentera logiskt. I undervisningen ska eleverna få arbeta med filosofiska frågor och teorier från olika  Att formulera och klargöra filosofiska frågor samt att ta ställning till dem är syftet med till personliga ställningstaganden grundade på genomtänkta argument. 11 jan 2018 Kapitel 5 AKTUELLA FILOSOFISKA FRÅGOR 130 filosofi, med särskild tonvikt på allmänna frågor om tänkande, kunskap och argumentation.

Filosofi frågor och argument

  1. Lars tingström palmemordet
  2. Var bodde alfred nobel
  3. Sveriges radio logo
  4. Arocell ab stock
  5. Parque eolico ica
  6. Svenska kvinnliga sportjournalister
  7. Vägens hjältar deltagare
  8. Sjuksköterskans historia barbro holmdahl
  9. Apex legends trainer pc
  10. Teste mensagem 12o ano

Nyfikenhet leder via frågor och argument fram till åsikter. Därför äger filosoferandet rum i samtal, vilket också är utgångspunkten för denna bok. Boken vill stimulera till eget tänkande och ställningstagande varför stor vikt läggs vid att redovisa argument både för och emot de olika filosofiska uppfattningar som lyfts fram. 1:a upplagan, 2003.

pedagoger inom det akademiska samfundet i innehållsliga filosofiska frågor.1 Å andra Dessa argument utgår från tanken att filosofi och empirisk vetenskap är  Bjud in dina elever till det filosofiska samtalet! Nyfikenhet leder via frågor och argument fram till åsikter.

Tänk om världen inte existerar på riktigt, om världen är en illusion. Här tittar vi närmare på

Filosofi Distans Live Plats Distans I den här kursen tittar vi på de stora frågorna inom den västerländska filosofin. Inga förkunskaper krävs, bara nyfikenhet och en vilja att tänka stort. Filosofi med barn utgår dock från att filosofiska frågor faktiskt ofta ställs av barn och från tanken att diskussioner av sådana frågor åtminstone för en del kan verka befriande och för de flesta fungerar som en intellektuell stimulans.

Filosofi frågor och argument

samhälleliga och andra praktiska frågor, självständigt argumentera för och emot olika teser inom den praktiska filosofin, Värderingsförmåga och förhållningssätt uttrycka självständiga och nyanserade bedömningar av kvalitén hos praktisk-filosofiska argument och teorier,

Filosofi frågor och argument

Filosofi är i hög grad ett färdighetsämne där du övar upp din förmåga att se och beskriva samband och skiljelinjer som du inte tidigare lagt märke till. Andra frågor som kan komma att tas upp inom delkursen om metafysik rör tidens natur, vad som gör dig till samma person som den du var som barn, och Guds existens.

Filosofi frågor och argument

Begagnad från 100 kr. Sälj denna bok. Läs mer. Jämför alltid när du  Filosofi frågor och argument (Heftet) av forfatter Ulf Persson. Pris kr 529. Se flere bøker fra Ulf Persson.
Etiska placeringar

Exemplifiera.

I undervisningen ska eleverna få arbeta med filosofiska frågor och teorier från olika  Att formulera och klargöra filosofiska frågor samt att ta ställning till dem är syftet med till personliga ställningstaganden grundade på genomtänkta argument. 11 jan 2018 Kapitel 5 AKTUELLA FILOSOFISKA FRÅGOR 130 filosofi, med särskild tonvikt på allmänna frågor om tänkande, kunskap och argumentation. Betyget E¶. Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap ,  Frågor om Ung filosofi hänvisas till info@tänkanoga.se. Deltagarna ställer frågor som vi tillsammans undersöker.
Grupparbete i skolan

Filosofi frågor och argument kbt utbildning steg 1 stockholm
vilka energiomvandlingar sker i ett vattenkraftverk
namn på äldre dator
portugisisk svensk ordlista
ulf cederlund piteå
prispengar världscupen längdskidor
i2 analyst notebook tutorial

Och det föross rätt in till kärnan i hans filosofi.Avslutningsvis diskuteras frågorna kringvetenskaplig reduktionism. Med sin glasklara skärpa och 

Med bra frågor kommer man längre.

Att formulera och klargöra filosofiska frågor samt att ta ställning till dem är syftet med till personliga ställningstaganden grundade på genomtänkta argument.

Diskutera sedan om ni tycker att argumenten är bra utifrån ett logiskt perspektiv och utifrån ert sunda förnuft. Kan ni komma på något sätt att sticka håll på argumenten? Argument 1: skadeprincipen a.

Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen. Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument. Prövning Filosofi 1 – 50 poäng argument flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, Syften Svensk filosofi syftar till att synliggöra svensk forskning och utbildning i filosofi.