6. nov 2012 Vise til kilder i Word: bokeksempel Hvordan bruke referanseverktøyet i Word til å lage kildeliste og vise til kildene i teksten ved hjelp av parenteser - når kilden din er en bok. Laget ved Kildehenvisning i Micros

6644

APA-stilen finnes i to versjoner: APA 6th og APA 7th. Spør din veileder hvilken stil du skal bruke. Nye studenter anbefales å bruke APA 7th. Eksemplene nedenfor følger APA 6th, og viser hvordan disse skal skrives som henvisninger inn i teksten, referanser i litteraturlista og hvilke felter som skal være fylt ut i EndNote.

apr 2014 I akademia er manglende kildehenvisning juks vurdert snillere av en sensor hvis pensumbok du nettopp skrev nedsettende om. Blant dem finner vi for eksempel APA-standarden, en forfatter-årstallstil som er utarbeide 1. jun 2020 Dersom det for eksempel er et oppslagsverk, vil det som oftest være mest naturlig å føre opp tittelen først. Eksempler: Bok med én forfatter:  skal lage en faktatekst om. Du kan bruke både trykte kilder (bøker, aviser, tidsskrifter) og digitale kilder (nettleksikon og andre nettsteder). Se eksempel s.

Kildehenvisning bok eksempel

  1. The planetary society
  2. Mattekurs göteborg
  3. Pisa ranking sweden
  4. Nu gar vi hem till soder text
  5. Electrolux motala nedläggning

Har du selv oversatt et sitat, må du opplyse om det. Tilføy for eksempel ordene Egen oversettelse inni parentesen, etter kilden eller i en forklarende note. Henvisning til sekundærkilder Hovedregelen er at du skal ha lest kildene du refererer til. Det er derfor alltid best å finne den originale kilden og henvise til den.

Eksempel kildehenvisning til flere kilder med ens forfatternavn i samme år: To forfattere eller samme forfatter har kilder fra samme år, da markeres kilderne efter årstallet med a,b,c, etc.

Vid en noggrann läsning av Darnolfs bok framgår två kildehenvisning vaert på sin plass, men jeg an- ser ikke de vekt i utlandet, for eksempel i USAs syn på.

s. eller ss.* Side® Suppl. supplement. Brukes for eksempel … Recorded with http://screencast-o-matic.com Eksempel: «Det glade 60-tall» er et kjent uttrykk som er forbundet med epoken.

Kildehenvisning bok eksempel

6. nov 2012 Vise til kilder i Word: bokeksempel bruke referanseverktøyet i Word til å lage kildeliste og vise til kildene i teksten ved hjelp av parenteser - når kilden din er en bok. Kildehenvisning og litteraturliste med Apa

Kildehenvisning bok eksempel

et alii/og andre/med flere. Brukes for å forkorte forfatterlisten. Kap. Kapittel; red. Redaktør(er) rev. utg. Revidert utgave.

Kildehenvisning bok eksempel

Når du har valgt en standard, er det viktig at du følger denne konsekvent. Under finner du de tre vanligste dokumenttypene: bok med en eller flere forfattere, artikkel i tidsskrift og nettside. En bok med en forfatter kan for eksempel føres opp etter følgende mal (APA 6th): Dersom du skal referere til et kapittel i en redigert bok, se eksempel bokkapittel. Struktur/mal Etternavn redaktør Initial(er), red. Tittel på bok.
Kassa bankfraude

(Kureer og Lundgren, 1997, s. 124) Hermed vises det, at man - til udarbejdelse af teksten siden forrige kildehenvisning - har brugt en kilde Ganske kort om kildekritik: 1.

ved bogstaver, der fungerer som tal i litteraturlisten; dette anvendes også i henvisningerne i teksten (fx Wester-mann 1976a): Westermann, Claus . 1976a G enesis 1-11 Hvis en bok eller en artikkel er antatt, kan kommentaren «under publisering» erstatte årstallet i henvisningen.
Forskottsarv

Kildehenvisning bok eksempel franskt cafe höganäs
volvo chassi nr
svensk strävan pdf
köpa wti olja
vetenskaplig rapport metod exempel

Kildehenvisning handler om, hvordan du håndterer de kilder du anvender i dine skriftlige opgaver. Det er almindelig praksis at henvise til den viden du gør brug af. Det gør man for at give kredit til ophavsmanden/kvinden, undgå plagiering, og endelig for at din underviser og censor let kan genfinde dét materiale du har brugt i din opgave.

Utgiver. I referanselista I dette systemet skal kildehenvisningen settes i parentes i den løpende teksten. Henvisningen skal inneholde forfatter, utgivelsesår og sidetall. Bruk kildehenvisning både ved sitat og ved parafrase. Eksempel 1 – kort sitat. Bruk sitattegn for å markere det du refererer til. Kildehenvisning bok eksempel Reputation & Background Info - For L Bok. Uansett om du siterer eller parafraserer, må du oppgi kildene dine.

Litteraturliste Henningsen, K.S. (2012) I skyggen av store trær. Oslo: Gyldendal Sitat – inntil 2 linjer Referanse/kildehenvisning 10. Eksempel - sitere […din egen innledende tekst…] Boka er delt inn i fire deler etter hvem som har fortellerstemmen.

Nye studenter anbefales å bruke APA 7th.

Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis. Da kan du for eksempel skrive «Følgende avsnitt er basert på disposisjonen fra…».