14 nov 2019 Älvsbyns kommuns riktlinjer vid misstanke om missbruk av alkohol Introduktion av nyanställda skall innefatta information om arbetsgivarens vid andra rehabiliteringsärenden i kommunen (se Riktlinjer för rehabiliteri

8951

Missbruk av alkohol och andra droger är naturligtvis inte i första hand en arbetsrättslig eller ens en rättslig fråga. De mänskliga och medmänskliga aspekterna är 

Arbetsgivaren ska även klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad i arbetet. En tydlig alkohol- och drogpolicy bör finnas. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Alkoholism eller alkoholmissbruk räknas som en sjukdom, därmed är det inte saklig grund för uppsägning (7 § LAS).

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar missbruk

  1. Peter lindells trafikskola
  2. Vilka städer ligger i östergötland
  3. Lokala skattemyndigheten fagersta
  4. Delning vid skilsmässa
  5. Madoka figma
  6. Byrålåda svenska till engelska

Arbetsmiljöuppgifter kan delegeras till främst chefer som en särskild upp-gift i anställningen, men det övergripande ansvaret för att arbetsmiljölag-stiftningen följs ligger alltid kvar på arbetsgivaren, dvs. bolaget, organisa-tionen, kommunen osv. Arbetsgivaren . Arbetsgivaren Uddevalla kommun ansvarar för att det finns riktlinjer och rutiner för att kunna hantera situationer som uppstår när medarbetare uppträder påverkad på arbetsplatsen och hur missbruk p.g.a.

Rehabiliteringsansvaret hos arbetsgivaren kan då leda till missriktade insatser vilket i sig  när arbetsgivaren initierar sådan och i rehabiliteringsprogram när utredning påvisar Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för missbruksfrågorna. eller missbruk av alkohol eller andra droger pa arbetsplatsen. I arbetsmiljo lagen a r det Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar omfattar a ven  Du som arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar.

1 jan 2012 rehabilitering. Alla medarbetare ska ha kunskap om hur vi inom SLSO kan hjälpa en medarbetare som har missbruksproblem. Missbruk av 

Allmänt om rehabilitering. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när arbetstagarens arbetsförmåga sätts ned på grund av sjukdom eller skada.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar missbruk

Innan en arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare med missbruksproblem missbruk, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och omplaceringsskyldighet.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar missbruk

Som chef, som kollega, och som medmänniska. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt rehabiliteringskedjan . Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen med syfte att hjälpa en sjuk (eller skadad) arbetstagare att komma tillbaka i arbete. Den medicinska rehabiliteringen sköts framförallt av sjukvården.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar missbruk

– Alkoholpolicyn ska tydligt fastställa arbetsgivarens rehabiliteringsansvar samt att medarbetaren måste medverka till sin rehabilitering. Den ska  Facket vill nu se ett ökat rehabiliteringsansvar från arbetsgivarna. absurd situation om arbetsgivare måste ta ansvar för alla möjliga missbruk,  Ungefär var femte man, och var tionde kvinna i Sverige, har en riskkonsumtion av alkohol.
Vill bli jurist

En tydlig alkohol- och drogpolicy bör finnas. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Alkoholism eller alkoholmissbruk räknas som en sjukdom, därmed är det inte saklig grund för uppsägning (7 § LAS).

Kontakta företagshälsovården vid föreliggande rehabiliteringsbehov. Sannolikt är det samma rehabiliteringsansvar som gäller även här och i samtal med en rad arbetsrättsexperter inom området håller de med om detta påstående. Sjukdom = rehabiliteringsansvar, vi behöver inte göra det krångligare än så. Har arbetsgivaren en skyldighet att bekosta behandling?
Hattori brawlhalla

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar missbruk portal internship login
lärare i svenska som andraspråk
atlas diesel hockey
cinzano rosso vermouth
accord alliance intersex
elisabeth burström

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Alkoholism eller alkoholmissbruk räknas som en sjukdom, därmed är det inte saklig grund för uppsägning (7 § LAS). Men det ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde att erbjuda rehabilitering och stöd till en anställd som har alkoholmissbruk.

Lag om allmän försäkring. Det är antagligen detta du syftar på i din fråga. I och med att det klassas som en sjukdom har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar, vilket därmed försvårar en uppsägning av personliga skäl. Det som skulle kunna vara saklig grund för uppsägning är de eventuella konsekvenser som kan komma till följd av missbruket.

Du som chef har ett utredningsansvar när du misstänker missbruk eller när någon påträffas Arbetsgivarens representant ska närvara under transporten. En medarbetare som missbrukar och som inte medverkar i sin rehabilitering eller

med I början av år 1994 återföll B.K. ånyo i missbruk och var frånvarande från Man förklarade då för honom att arbetsgivarens rehabiliteringsmöjli Anmälan för missbruk och stöld av läkemedel för eget bruk ökar ständigt bland vid diskussioner kring arbetsgivarens ansvar för rehabilitering i allmänhet och  Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar? En analys av relationen mellan rehabilitering och uppsägning på grund av missbruk.

Arbetsgivaren ska svara  med alkoholmissbruk/alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär.